Algemene verordening gegevensbescherming

 

In het kader van de AVG die ingegaan is sinds 25 mei 2018, wil ik u informeren over het volgende:

Door inschrijving voor de lessen of workshops, geeft u daarmee gelijktijdig toestemming om voor administratieve doeleinden de volgende gegevens op te nemen in een dossier: uw naam + uw e-mailadres + uw mobiele telefoonnummer.

Dit valt onder de algemene voorwaarden waaronder deelname aan een les of workshop kan plaatsvinden.

Mocht u hier bezwaren tegen hebben, dan kunt u mij dit te allen tijde aangeven en per email verzoeken deze gegevens te verwijderen.

De gegevens zijn alleen beschikbaar voor de volgende personen:

  • Roland van Loon

De gegevens worden “stand alone” bewerkt en bewaard op een middels wachtwoord en virusscanner beveiligde computer.

 

R.F.J.J. van Loon, Harlingen, Augustus 2019.